1. schůzka ŽP


Poprvé jsme se sešli ve čtvrtek  7. 9. 2017 v 6. C.

Bylo nás 34 a zvolili jsme samosprávu, domluvili odchod na oběd po 4.vyučovací hodině, určili  patronát pro 1. a 2. třídy.

Byla vyhlášena soutěž ve sběru kaštanů a žaludů, starého papíru a víček z PET lahví. Také jsme znovu připomněli pravidla ohledně mobilů ve škole.

Domluvili jsme si odpolední seznamovací schůzku na říjnové odpoledne.