Monthly Archives: Listopad 2014


Interview with native speaker


What´s your name? James Presley Where are you from? Plymouth, England What´s your favourite food? Spare ribs and traditional Czech Gulash What do you do in your free time? I paint and watch films Can you speak Czech (or another foreign language)? I can speak a little Czech and fluent Hungarian How long have you […]

read more

Ruličkování


V pondělí 10. listopadu vyvrcholila celoříjnová akce družinových dětí ve sběru papírových ruliček jako odpadu, který jsme se rozhodli ještě před vyhozením do kontejneru zužitkovat. Každé oddělení se snažilo za uplynulé období nasbírat co nejvíce ruliček (nejen od toaletního papíru 🙂 , aby dosáhlo na první místo v soutěži. Ruličky jsme barvili veselými podzimními barvami […]

read more

Předvánoční Vídeň


Jako každý rok i  letos se ve čtvrtek 11. 12. 2014 uskutečnil jednodenní zájezd do předvánoční Vídně. Fotografie ze zdařilé akce brzy najdete v sekci fotogalerie.    

read more

Helloweenská diskotéka


Listopad se v naší školní družině nese v duchu duchů :). Protože je nás každým rokem čím dál více, svátek Helloween slavíme celý měsíc. Jinak bychom se totiž nevešli do tělocvičny – nejsme tam jen my, děti školní družiny. Stalo se hezkou tradicí, že jsme si na strašidlácké řádění, tančení a soutěžení pozvali i děti […]

read more

JANIČKA je mezi námi!


S potěšením oznamujeme, že naše škola je v tomto školním roce partnerem společnosti SCIO v projektu IANUA RESERATA (zkráceně JANIČKA). Cílem projektu je zvýšení kvality jazykové a odborné výuky propojením metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning) a zvýšením jazykové vybavenosti u pedagogů základních škol. Souvisejícím cílem je zvýšení internacionalizace škol. V období listopad 2014 […]

read more