Monthly Archives: Srpen 2015


LEPORELO KIDS


Základní škola je příjemcem dotace z výzvy č. 56 (oblast podpory 1.1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání), registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2147. Škola realizuje projekt v období 1. 7. – 31. 12. 2015 s těmito klíčovými aktivitami: a) čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti b) zahraniční jazykový kurz […]

read more

Příprava k přijímacím zkouškám – M, JČ


Žákům 8. ročníku škola nabízí kurzy JČ,M k přípravě na přijímací zkoušky. Více zde

read more