Monthly Archives: Srpen 2016


Informace k adaptačnímu kurzu 2016


Škola každoročně pořádá pro žáky 6. tříd adaptační kurz. Kurz probíhá za účasti učitelů naší školy a ve spolupráci s psychologem. Proč se účastnit adaptačního kurzu? Důvody: Usnadnění přechodu na II. stupeň ZŠ. Prevence sociálně patologických jevů formou psychosociálních her. Poznat se navzájem v jiném prostředí – vytvoření zdravých kolektivů (navázání sociálních vztahů mezi žáky, vztahů žáků […]

read more