Yearly Archives: 2017


Mikulášská zábava


Ani jsme se nenadáli a je tu krásný čas adventní. A s ním samozřejmě přichází i Mikuláš s čertem a anděly. Na to se všichni ve škole těšíme, nejen proto, že nám Mikuláš nadělí drobnou sladkost. Ten den je totiž vždy plný radosti, veselí a zábavy.   Stejně příjemně jsme ten den prožili i odpoledne […]

read more

Diskotéka Halloween


Začátek listopadu je neodmyslitelně spjat nejen s „Dušičkami“, ale i s novým, strašidelným svátkem „Halloween“.  Ani my ve školní družině jsme si tu příležitost slavení nenechali ujít. Celý předchozí týden jsme ve škole i v družině, naráželi na vydlabané dýně, netopýry, pavouky a černé čarodějnice. Černá barva dominovala i na naší strašidlácké diskotéce, kde jsme […]

read more

Přípravy na Halloween


Na Halloween jsme se důkladně připravili. Dlabání dýně se nám velice líbilo.   “ template=“/www/doc/www.mladezka.cz/www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery.php“ order_by=“pid“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“]

read more

Návštěva knihovny


Naše ŠD zahájila spolupráci s pobočkou městské knihovny v Havířově – Suché. Cesta tam je pro naše žáky mnohem kratší a bezpečnější než putování přes havířovské křižovatky do jiných poboček ve městě. A krásná procházka lesem je jistě příjemným bonusem. První návštěva se nesla v duchu strašidelných duchů 🙂 – vždyť byl Halloween. Paní knihovnice […]

read more

Návštěva kamarádů z mateřských škol


V průběhu října a listopadu přicházejí do naší ŠD malí předškoláci z některých havířovských mateřských škol. Malou exkurzi do školy a školní družiny mají za sebou děti z MŠ Balzacova a MŠ Holubova. Předškoláci se u nás setkali i se svými staršími kamarády a setkání to bylo opravdu bouřlivé. Vychovatelky z ŠD si pro tyto […]

read more

Sportovní odpoledne


Je tu říjen. A školní rok se opět rozběhl vstříc novým zážitkům i dobrodružstvím… V pátek 6. října jsme si my, žáci školní družiny, po delší době zase pořádně zasoutěžili. Tentokrát jsme školní rok zahájili společným „sportovním odpolednem“. Počasí nebylo zrovna nejvlídnější, proto se veškeré sportovní disciplíny musely odehrát v tělocvičně. A že tam byla […]

read more

PROJEKT EDISON


Vážení rodiče obracím se na Vás s prosbou o ubytování zahraničních stážistů, kteří se účastní projektu Edison. Tento projekt proběhne na naší škole letos již popáté a vždy se setkal s velmi kladnými ohlasy. Oč se konkrétně jedná? Studentská organizace AIESEC pod záštitou MŠMT organizuje příjezd, přípravu prezentací a rozmístění stážistů do jednotlivých škol. Tito […]

read more

Languages-Gateway to the World


Naše škola zahajuje realizaci projektu v rámci programu Erasmus + pod názvem Languages-Gateway to the World. Projekt je registrován pod číslem 2017-1-CZ01-KA101-034909. Cílem projektu je zvýšit kompetence vybraných pedagogických pracovníků k zavádění nových metod a postupů, zejména metody CLIL, zvýšení jazykových kompetencí pedagogů cizích jazyků a začlenění nových trendů v jazykovém vzdělávání. Vyučující se zúčastní […]

read more

Přírodovědná stezka ke Dni dětí


Opět jsme si zasoutěžili v týmech a opět jsme sbírali body. Na jednotlivých stanovištích jsme plnili úkoly, které se týkaly přírodovědných znalostí i pohybových dovedností. Vítězné týmy se mohly radovat z velice zajímavých cen, ale i ostatní soutěžící nepřišli zkrátka. Takže všichni byli spokojeni a mohli radostně vykročit k nastávajícím prázdninám.   “ template=“/www/doc/www.mladezka.cz/www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery.php“ order_by=“pid“ […]

read more

Odměna pro parlament


Stejně jako v minulých letech se i letos zástupci tříd zvoleni do parlamentu školy dočkali zasloužené odměny za svou celoroční práci. Tentokrát to byla odměna adrenalinová. Společně jsme se vydali do Ostravy, kde se žáci rozdělili dle věku, vyzbrojili světelnou vestou a laserovou pistolí a vydali do temných zákoutí laser arény, aby se utkali v […]

read more

Atletický trojboj 6. 6. 2017


Dne 6.6.2017 se konal atletický trojboj pro žáky 4. a 5. ročníků. Starší ročník bohužel výraznější úspěch nezaznamenal, ale naopak žáci 4. ročníků zazářili. Družstvo ve složení:  Angelina Camai, Eliška Piontková, Zuzana Ožanová,  Albert Golich, Libor Ivanovič, Martin Břuska  vybojovalo 3. místo. Vynikajících výsledků dosáhli Angelina Camai a Libor Ivanovič, kteří navíc patřili mezi nejlepší […]

read more

Sbírka pro útulek


Vážení rodiče, v rámci plánované spolupráce s havířovským útulkem Max Vás prosíme o jakýkoliv materiální příspěvek pro opuštěné pejsky. Pomoct můžete věcmi  v podobě starých dek, povlečení, obojků, vodítek, pamlsků, hraček apod. Sbírka bude převezena do útulku koncem školního roku .                     Žáci 2. stupně mohou příspěvky nosit p. uč. Šťávové, žáci 1. stupně p. uč. Petrovské.                […]

read more

Projekt EDISON – letos již počtvrté


Projekt EDISON (education, drive, internationality, students, opportunity, network) funguje pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Cílem tohoto projektu je především podpora mezikulturního vzdělávání na středních a základních školách.  Téměř před koncem roku v týdnu od 29. 5. do 2. 6. proběhl na naší škole již čtvrtý ročník. Což znamenalo, že naší školu navštívili stážisté z různých […]

read more

Na návštěvě


V pátek 2. 6. jsme se vydali na návštěvu za panem myslivcem Lubošem, který nás pozval k sobě do revíru. Ukázal nám zvířata, o která se stará, prohlédli jsme si sbírku vycpaných zvířat, vzal nás na posed a návštěvu jsme zakončili jízdou na lanovce a sladkou odměnou.                                                                                                         žáci 2.B a vítězové soutěže ve sběru […]

read more

Naše město Havířov


„Naše město Havířov“ je soutěž tříčlenných týmů pořádaná pro žáky druhého stupně havířovských základních škol. Její účastníci plní na několika stanovištích úkoly týkající se historie i současnosti města. Musí prokázat znalosti z dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy i přírodopisu, ale také poznávat osobnosti spojené s Havířovem. Letošní ročník byl tematicky zaměřen více i na sport, místopis a přírodovědné […]

read more

Softtenis


V softtenisu jsme si již před třemi lety vybudovali vítěznou pověst a i letos se nám podařilo naplnit roli favoritů. Adéla Janková a Andrea Hanzlíková vyhrály 1. místo a Tomáš Vykydal spolu  s Davidem Gnidou vybojovali 3. místo. Děkujeme za reprezentaci školy.                                                                                                                                                                                                    Mgr. Edita Šťávová

read more

Atletický čtyřboj


Dne 16. 5. 2017 jsme se zúčastnili atletického čtyřboje se čtyřmi družstvy starších a mladších chlapců a děvčat. Nejlepší bodového skóre měly starší děvčata ve složení- Andrea Hanzlíková, Kristýna Jansová, Edita Pipreková, Alexandra Hermannová , Klára Hrobařová a získaly krásné třetí místo. Děkujeme! Mgr. Edita Šťávová

read more

Dopravní soutěž


Ve čtvrtek 11. května jsme využili krásného, slunečného dne k uskutečnění již dávno připravované dopravní soutěže. Počasí se konečně umoudřilo a my jsme si užívali veselého soutěžení. Soupeřili jsme v malých týmech a na jednotlivých stanovištích jsme plnili úkoly. Ty se týkaly dopravních značek, vybavení kola a podobně. Na závěr této „dopravky“ se každý z […]

read more

Výsledky soutěže JAZYK HROU:


Velice děkujeme všem soutěžícím žákům za účast a pedagogickým pracovníkům za velkou pomoc při hodnocení jednotlivých disciplín. Budeme se na Vás zase těšit příští rok. Kabinet cizích jazyků při ZŠ Mládežnická Výskedky: JH – ruský jazyk JH – německý jazyk JH – francouzský jazyk JH – anglický jazyk “ template=“/www/doc/www.mladezka.cz/www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php“ order_by=“pid“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“]

read more