Monthly Archives: Září 2017


PROJEKT EDISON


Vážení rodiče obracím se na Vás s prosbou o ubytování zahraničních stážistů, kteří se účastní projektu Edison. Tento projekt proběhne na naší škole letos již popáté a vždy se setkal s velmi kladnými ohlasy. Oč se konkrétně jedná? Studentská organizace AIESEC pod záštitou MŠMT organizuje příjezd, přípravu prezentací a rozmístění stážistů do jednotlivých škol. Tito […]

read more

Languages-Gateway to the World


Naše škola zahajuje realizaci projektu v rámci programu Erasmus + pod názvem Languages-Gateway to the World. Projekt je registrován pod číslem 2017-1-CZ01-KA101-034909. Cílem projektu je zvýšit kompetence vybraných pedagogických pracovníků k zavádění nových metod a postupů, zejména metody CLIL, zvýšení jazykových kompetencí pedagogů cizích jazyků a začlenění nových trendů v jazykovém vzdělávání. Vyučující se zúčastní […]

read more