Monthly Archives: Září 2019


Máme nového kolegu!


Na příštích několik týdnů rozšíří řady pedagogů naší školy pan Hilton Shepperson. Bude působit v hodinách anglického jazyka společně s českým vyučujícím v tzv. tandemu. Jeho přítomnost je možná díky projektu MAP II.

read more

Sportovní odpoledne


Po prázdninách jsme se opět sešli a uspořádali sportovní odpoledne. Jako obvykle jsme soutěžili v týmech a uplatňovali svou obratnost a šikovnost na jednotlivých stanovištích. Všem vítězům blahopřejeme a těšíme se na další podobná sportovní klání :).    

read more

Další zážitky z adaptačního kurzu


 Náramně jsme si všichni užili  celodenní výlet, táborák a stezku odvahy. Naučili jsme se slaňovat a používat morseovku. Večer jsme si zatancovali na diskotéce a poslední den jsme se zúčastnili terénního běhu.

read more

Zdravíme z adaptačního kurzu


Zdravíme z adaptačního kurzu, počasí se konečně umoudřilo a máme za sebou spoustu zážitků např.: štafetový běh, práce s buzolou a mapou, vázání uzlů, teamové hry s paní psycholožkou a každý den si užíváme skvělou stravu.

read more

Seznam pomůcek pro školní rok 2019/2020


Pomůcky pro 2. ročník Pomůcky pro 3. ročník Pomůcky pro 4. ročník Pomůcky pro 5. ročník Seznam pomůcek pro 2. stupeň

read more