22. březen – Světový den vody


Podobně jako poezie, divadlo, ledviny nebo boj proti tuberkulóze má v březnu významný den také voda. Voda, a hlavně pitná, nezávadná voda, je jedním z největších bohatství, které nám naše planeta dává. I z těchto důvodů byl vyhlášen 22. březen Světovým dne vody. Všichni bychom si měli uvědomit, že na světě existuje přes miliardu lidí, kteří mají nedostatek pitné vody a jsou tak ohroženi na svém zdraví.
Naše škola se již tradičně nad touto globální problematikou zamýšlí. Letos se tomuto tématu věnovala ve školním projektu s názvem Vzkaz v láhvi. Žáci prvního stupně putovali s kapičkou Katkou od pramínku v horách až do čističky odpadních vod. Aby se jejich kapička mohla k cíli zdárně dostat, museli každý den plnit úkol, který k nim doplul jako vzkaz v láhvi. Zároveň spolu s žáky celé školy denně luštili zvukové hádanky v podobě hlasů vody.
Starší žáci pak denně nacházeli vzkazy na pustém ostrově. Zamýšleli se nad tím, jak zcela běžnou věc, jakou je pití vody, ovlivňuje reklama. Měli možnost rozhodnout se, která reklamní kampaň je pravdivá- zda pít vodu z kohoutku či balenou vodu. V závěru týdne pak hlasovali, která voda jim víc chutná.
Mgr. Iveta Bednarzová- koordinátor environmentální výchovy