Anglicky se učíme i v Prvouce


IMG_20150521_081658

Naše děti jsou velice nadšené z každé příležitosti setkat se s rodilým mluvčím a prohodit s ním alespoň pár slovíček. Přestože je učí ve výuce, vždy jsou smutné, když odchází.
My učitelky jsme se tedy rozhodly přidat jim více hodin se Samem aspoň prostřednictvím videa. Třídy prvního stupně (1. A,1. C, 2. C, 3. A, 3. C, 4. A/B a 5. A) si tedy vyzkoušely jaké to je být v anglické škole, kde na ně mluví rodilý anglický učitel. Ba co víc, učivo Prvouky, Hv, Vlastivědy musely zvládnout v angličtině.

Se Samem jsme se učili anglicky hodiny a měsíce v roce v Prvouce, v Hudební výchově nám povídal o Antonínu Dvořákovi, v dalších video hodinách o školách v cizích zemích, ve vlastivědě o našich symbolech, Praze, vlajce a hymně a spoustu dalšího.

Videa lze zhlédnout zde

Poté děti řešily úkoly v pracovních listech v angličtině i odpovědi musely psát anglicky.
Nadšení je však neopustilo, všechny hodiny skvěle zvládly, spoustu si toho zapamatovaly.

Každá třída absolvovala 3 – 4 takového CLIL hodiny.
Angličtiny se děti rozhodně nebojí a těší se na další videa, která nás ještě čekají.

Mgr. Ivona Ožanová, Mgr. Iveta Bednarzová, Mgr. Jarmila Pezdová, Mgr. Veronika Púpalová, Mgr. Veronika Beňová, Mgr. Radka Adámková