BEZPEČNOST NAŠICH ŽÁKŮ


Vedení školy v souvislosti s událostí na střední škole ve Žďáru nad Sázavou připomíná žákům, rodičům a ostatním návštěvníkům školy, že nadále platí zpřísněná bezpečnostní opatření týkající se ochrany bezpečnosti žáků při vstupu a pohybu cizích osob v budově školy. Všichni pracovníci školy budou nadále důsledně dodržovat stanovená bezpečnostní opatření.
Žáci budou opětovně upozorněni, že nesmí sami vpouštět do budovy jakékoliv osoby.

Vstup hlavním a bočním vchodem do budovy školy od 6:00 do 8:00 kontrolují dozory zaměstnanců školy.

V době od 8:00 do 10:45 je přístup do školy umožněn pouze hlavním vchodem, kde se návštěvníci hlásí a zapisují do knihy návštěv u dozor konající osoby, případně se hlásí na sekretariátu.

Od 10:45 je otevřen i boční vchod s dozorem.

Zároveň se obracíme na rodiče, aby nám pomohli s dodržováním pravidel pro zajištění bezpečnosti žáků v budově školy a nepouštěli jiné osoby!!!