Bublinkové odpoledne


20160601_135103-1

1. červen, to je den, který voní příslibem blížících se prázdnin a nejen proto se žáci naší školy na něj těší.
Dopoledne bylo plné her, soutěží a taneční zábavy a odpoledne už bylo klidnější. Všechna oddělení naší ŠD se sešla na školním hřišti, aby si
zpříjemnila dnešní Den dětí vypouštěním těch nejkrásnějších a nejbarevnějších bublin z přinesených bublifuků.
Počasí nám přálo, takže se nám tato skoro letní akce opravdu vydařila.