Aktuality


24.5.2020

Nabídka volných míst ve škole v přírodě


Vážení rodiče, ráda bych vás informovala o nenaplnění kapacity školy v přírodě, která musela být přesunuta na pozdější termín. Pokud byste měli zájem, aby se vaše dítě zúčastnilo společně strávených dnů se svými spolužáky, dnů plných zábavného programu (nízká lana, lukostřelba, bazén, lezecká stěna,..) napište mi, prosím radka.adamkova@zsmladeznicka.cz Nabídka je preferována především těm žákům, kteří […]

Více
22.5.2020

Vážení rodiče,


vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace v našem regionu Vás žádáme, abyste své dítě posílali do školy pouze v případě, že nikdo ze společné domácnosti nepobýval v prostředí, kde se nyní zvýšilo riziko nákazy. A to až do potvrzení, že se Váš blízký nenakazil. Jediné pozitivní dítě znamená karanténu pro celou skupinu spolužáků. Děkujeme všem za ohleduplnost k ostatním.   […]

Více
21.5.2020

Hledáme nového kolegu do týmu


Naše škola hledá do týmu učitele s aprobací jazyk český, jazyk anglický, případně jazyk ruský. Další informace na tel.: 722 097 417 nebo na emailu vedeni@zsmladeznicka.cz

Více
20.5.2020

Informace ŠJ pro cizí strávníky


Dne 25. 5. 2020 bude obnoveno stravování i pro cizí strávníky. Strava se bude vydávat pouze do jídlonosičů u bočního vchodu. Výdej stravy bude v době od 10:30 do 10:50 hod. Obědy je možno nahlásit telefonicky na č.t. 596411201 nejpozději do pátku 22. 5. 2020 do 10:30 hod.  

Více
18.5.2020

NAŠI DEVÁŤÁCI JSOU ZPÁTKY VE ŠKOLE


Po dvou měsících  mohlo zasednout zpátky do lavic  36 žáků devátého ročníku. Po rozdělení do tří skupin  žáci začali s přípravou na přijímací zkoušky. Přípravné bloky se konají  v pondělky, čtvrtky a pátky. V těchto dnech žáky čeká vždy 90 minut jazyka českého a 90 minut matematiky. V přestávkách mezi předměty se třídami rozhléhá běžný […]

Více
15.5.2020

Hodnocení vzdělávání žáků ZŠ Mládežnická za 2. pololetí 2019-2020


Hodnocení vzdělávání žáků ZŠ Mládežnická za 2. pololetí 2019-2020

Více
15.5.2020

Informace ŠJ pro strávníky


Informace ŠJke stažení zde

Více
8.5.2020

Kritéria k naplňování skupin žáků v době opatření MŠMT na období 25. 5. – 30. 6. 2020


Zajištění opatření MŠMT pro pobyt žáků ve škole na období 25. 5. – 30. 6. 2020 klade mnohem vyšší nároky na počet pedagogů na daný počet dětí. Z tohoto důvodu můžeme zajistit pobyt ve škole nejvýše pro 15 žáků za třídu prvního stupně. V případě, že zájem bude převyšovat možnosti školy, přednostně přijmeme děti zaměstnaných […]

Více
7.5.2020

Informace pro rodiče 1. stupně o obnovení prezenční výuky


Vážení rodiče, od 25. 5. 2020 bude obnovena prezenční výuka na I. stupni základních škol. Věnujte prosím pozornost následujícím informacím: Přítomnost žáků ve vyučování je dobrovolná, absence žáků (na prezenční výuce) se nebude započítávat do celkové absence žáka na závěrečném vysvědčení. Nejpozději v den nástupu do školy musí žák doložit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků […]

Více
7.5.2020

Letní dětské pobytové tábory


Odbor školství a kultury již tradičně spolu se SVČ Asterix pořádá pro havířovské děti letní tuzemský rekreační pobyt v Rotě Písečná v Jihočeském kraji. Nejinak je tomu i v letošním roce.   Vzhledem k epidemiologické situaci řada rodičů čeká na vládní rozhodnutí, zda a za jakých podmínek se budou konat letní dětské pobytové tábory. To se týká i […]

Více
23.4.2020

Dobrovolníci online pomáhají žákům s výukou zdarma


Projekt POMÁHÁME ON-LINE přichází na pomoc s výukou žáků V době krize vzniká i spoustu krásných projektů. Jedním z nich je iniciativa dobrovolníků POMÁHÁME ON-LINE, která vznikla v rámci vzdělávací platformy Výuková agentura jako reakce na situaci uzavření škol v důsledku pandemie COVID-19. Online konzultace se zkušenými lektory A co je jejím cílem? Pomáhat žákům […]

Více
20.4.2020

Otevření škol


Vážení rodiče, během minulého týdne jste se z médií doslechli o možném otevření škol. Informace byly během následujících dní upravovány a vysvětlovány a možné změny jsou stále ještě „ve vzduchu.“ MŠMT přislíbilo do konce měsíce dubna vydat metodiku, kterou bychom se jako škola měli řídit. Z tohoto důvodu stále vyčkáváme s podáváním informací z naší […]

Více
17.4.2020

Cizojazyčná četba pro žáky – zdarma


Doporučujeme nabídku OXFORD UNIVERSITY PRESS k využití cizojazyčné četby zdarma na platformě OLB (Oxford Learner’s Bookshelf). Vytvoření uživatelského účtu na Oxford Learner‘ Bookshelf je velmi snadné (návod naleznete v příloze). Můžete zde aktivovat četbu a vybrat si ze 148 titulů zjednodušené četby Oxford University Press (nabídka zdarma platí do 30. 6. 2020).  Knížky jsou v […]

Více
2.4.2020

INFORMACE k vydávání Žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení


Vážení rodiče, o žádost o ošetřovné si můžete zažádat telefonicky nebo mailem (pouze ve výjimečných případech osobně v kanceláři). Žádost Vám pak bude zaslána na vaši mailovou adresu.  Děkujeme za pochopení.  Simona Pasterná sekretariát školy  

Více
23.3.2020

Informace školního psychologa


Vážení rodiče a milí žáci, poslední dny jsou pro většinu z nás poměrně náročné a nepříjemné. Jsme vytrženi z běžného fungování, musíme řešit nové situace, mnoho věcí měnit, přizpůsobit se. Slyšíme množství znepokojujících informací a nejspíš všichni prožíváme jistou dávku strachu, obav a nejistoty. Jak tohle období zvládnout v psychické pohodě? Možná vám pomohou moje postřehy […]

Více
22.3.2020

Zadávání úkolů a samostudia


Vážení rodiče, již od samého počátku uzavření školy se snažíme najít nejlepší možnosti komunikace mezi školou, žáky a rodiči. Pracujeme se všemi podněty, které se nám od Vás dostanou. Z tohoto důvodu se snažíme sjednotit i způsob zadávání úkolů na 1. i 2. stupni tak, aby byl pro všechny co nejpřehlednější. Od 23. března budou […]

Více
19.3.2020

 Certifikát eTwinningová škola


S radostí oznamujeme, že naše škola je jednou z 22 základních a středních škol v celé ČR, která získala ve dvoukolovém řízení certifikát eTwinningová škola. Oceněné školy jsou v tomto směru průkopníky a ocenění získaly za příkladnou práci např. v těchto oblastech: digitální postupy postupy v oblasti e-bezpečnosti inovativní a tvůrčí přístupy k pedagogice podpora průběžného […]

Více
16.3.2020

UčíTelka


Doporučujeme žákům 1. stupně sledovat nový výukový pořad ČT pro žáky 1. stupně UčíTelka, vždy ráno od 9. hodin na ČT2.

Více
12.3.2020

Upozornění


Vážení rodiče, vzhledem k předpokládanému dlouhodobému uzavření školy, budou nejpozději od následujícího týdne učitelé zadávat žákům práci k domácí přípravě. Informace ohledně domácí přípravy budou učitelé předávat  prostřednictvím mailu  či elektronické žákovské knížky rodičům, v případě el. žk. i žákům.  Děkujeme, že dohlédnete na průběžnou přípravu vašich dětí.

Více