Čertovské dovádění


certovskeDovadeni1

První prosincový týden byl ve znamení adventu a těšení se na nadcházející dny, které doslova voněly blížícími se Vánocemi. Protože jsme očekávali milou návštěvu našich mladších kamarádů z mateřských škol, náležitě jsme se na ni připravili. Školní družina ožila velkými obrazy čertů, andělů a Mikulášů, které družinové děti v předchozích dnech nakreslily. Na školkové děti čekal i nazdobený vánoční strom, malé občerstvení a objevování skutečných školních tříd se skutečnými žáky :).

Samozřejmě, že se seznámily i s naší školní družinou, kde na ně čekala „cesta do pekla“. Na této cestě však strach ani obavy z pekelného strašení neměly šanci. Za pomoci starších žákyň z druhého stupně si děti plnily veselé úkoly, za které byly na závěr sladce odměněny. Házely „uhlí“ do pece, poskládaly si vlastního čerta, uklízely a třídily pekelné nástroje a nářadí a pomohly čerticím donést čertí vajíčka do hnízda.

Čertovská dovádění, která probíhala celý týden, se dětem určitě líbila – zvlášť, když je provázela veselá čertice s půvabnými anděly. Což byly naše paní vychovatelky s děvčaty z parlamentu :):).

Těšíme se na podobná předvánoční setkávání i v příštím roce!