ČTEME S DĚTMI, ČTEME DĚTEM


003

Děkujeme rodičům za jejich příspěvky do fondu Obecně prospěšné společnosti LEPORELO CHILDREN. Opět jsme nakupovali sady knih pro podporu a rozvoj čtenářských dovedností našich žáků. Tentokrát  knížky putují spíše do tříd na 1. stupni, kde s nimi děti budou pracovat v rámci čtenářských dílen.

Dagmar Csatová