Čtenářské dílny ve 4.ročníku


Žáci čtvrtého ročníku naší školy byli vybráni pro pilotáž nové metody pro rozvoj čtenářství „Čtenářské dílny“. Jednou týdně si  do hodiny čtení žáci mohou přinesou své vlastní knihy. Do tříd byly také nakoupeny knihy k zapůjčení .    Po samostatném čtení děti vždy plní nesnadné úkoly a  zaznamenávají je do svých deníků. Nejoblíbenější částí  hodiny je však závěrečná debata. Děti se chlubí svými úlovky, co nového se dozvěděly, předvídají, jak asi příběh bude pokračovat. Své knihy si navzájem vyměňují a doporučují  si je. Nevědomky tak  pracují metodami kritického myšlení.
Nová metoda vede děti  k vlastním myšlenkám o knihách, děti knihy  hodnotí,  o knihách mluví a píší. Nestačí jen přečíst a převyprávět děj,  své postřehy či pochybnosti  sdělují ostatním a vyměňují si názory.
Už po měsíci lze říci, že nová metoda přinesla dětem nový pohled na knihy. Na přiložených fotkách je vidět, že si hodiny užívají a  těší se na ně.
Mgr. Ivona Ožanová