Další akce žákovského parlamentu – Halloween


dyne-3

V pondělí 31. 10. 2016 jsme na naší škole oslavili Halooween. Některé děti přišly do školy ve strašidelných kostýmech a maskách, přinesly s sebou dýně,které si doma samy nebo za pomoci rodičů vyrobily. Žákovský parlament vyhlásil v tento den dvě soutěže – o nejlépe „halloweensky“ vyzdobenou třídu a o nejstrašidelnější dýni. Porota složená z pěti žáků hodnotila výzdobu tříd a po součtu bodů se jim na 1. stupni nejvíce libily třídy 1. C, 2. A a 4. C. Na 2.stupni to byla třída 6. B. Tyto třídy získaly sladkou odměnu.

Porota složená z učitelek měla velmi težký úkol, vybrat ze všech dýní tu nejstrašidelnější. Nebylo vůbec snadné rozhodnout,která to bude, jelikož všechny dýně se dětem moc povedly. Nakonec bylo vybráno těchto pět dýní, které vyrobili žáci:  Eliška Broulíková 6. B, Jan Ožana 8. A, Matěj Jemelík 2. B, Sabina Lévová 2. B, Agáta Cielecká 2. A. Všem dětem moc děkujeme za zapojení do soutěže,  jejich aktivitu a věříme, že si Halloween pořádně užily. Žákovský parlament