Den dětí


Den dětí oslavili žáci 1. A a 1. C putováním s pánem Času. Přesunuli se do pravěku, kde lovili mamuty a připravili si pak tradiční pokrm Mamut na divoko. Posléze je pak pán Čas přenesl do středověku, aby zde zakusili atmosféru doby rytířů, princezen i čarodějnic. Nejprve proběhly rytířské turnaje, pak dobrodružství pokračovalo únosem princezny, kterou ovšem udatní hrdinové zachránili a mále došlo i na pálení čarodějnic, pro které postavili děti hranice. Po těchto napínavých momentech pak pán Čas začaroval a děti se vrátily zpět do současnosti, aby si pak ve třídách vyrobily vlastní knihu o čase.
Mgr. Iveta Bednarzová, Mgr. Veronika Púpalová