Den otevřených dveří


20160120_100453
Dvacátého ledna tohoto roku se dveře naší školy otevřely nejen v půl osmé jako obvykle, ale i v devět hodin dopoledne. Jako každým rokem byly otevřeny všem rodičům dětí, které po letních prázdninách opustí mateřské školy, aby zasedly do školních lavic.
Byli jsme příjemně potěšeni, že zájem ze strany veřejnosti nebyl malý.
Rodiče (i prarodiče) se zajímali nejen o školní výuku a  školní družinu. Byli seznámeni se vším, co se týká školního stravování, zájmových kroužků i možnostech hudebního vzdělávání svých dětí. Naše škola totiž umožňuje výuku hry  na některé hudební nástroje a učitelé ze ZUŠ  za dětmi v odpoledních hodinách přímo docházejí. Takže se odbourává nepohodlné dojíždění dětí za těmito mimoškolními aktivitami.
 
A co naše dospělé i dětské návštěvníky mohlo zaujmout právě dnes?
Určitě to bylo nahlédnutí do vyučovací hodiny anglického jazyka, kde naši druháci ukázali, jak si dovedou poradit s interaktivní tabulí.
V jiné třídě zase žáci předvedli své matematické dovednosti a budoucí školáčci měli možnost nejen zasednout do školních lavic, ale vyzkoušet si i školní křídu a opravdickou školní tabuli.
Pro malé, v tuto chvíli ještě předškoláky, bylo zajímavé se porozhlédnout po školní družině a proběhnout se v naší tělocvičně.
A určitě je i potěšil malý dáreček a sladkost na závěr.
A my jen doufáme, že den otevřených dveří splnil to, co od něho rodiče a děti očekávali.