Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Školská rada

Účel zřízení

Umožnit zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám, podílet se na správě školy.

Složení školské rady

Mgr. Kateřina Grygarová

Mgr. Přemysl Harok

Ing. Renáta Kolarčíková

Mgr. Lenka Čadková

Ing. Judita Křížová

mladezka-home-banner1
Učební plány – ŠVP
Název Dokument ke stažení​
„JAZYKY – BRÁNA DO SVĚTA“ Č.J. 1298/2011/ZŠML šk. rok   PDF
Výroční zprávy
Název Dokument ke stažení​
Výroční zpráva za školní rok 2020/2021  PDF
Výroční zpráva za školní rok 2019/2020  PDF
Výroční zpráva za školní rok 2018/2019  PDF
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018  PDF
Výroční zpráva za školní rok 2016/2017  PDF
Výroční zpráva za školní rok 2015/2016  PDF
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 docx
Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 docx
Výroční zpráva za školní rok 2012/2013   PDF
Výroční zpráva za školní rok 2011/2012   PDF
Výroční zpráva za školní rok 2010/2011   PDF
Výroční zpráva za školní rok 2009/2010   PDF
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009   PDF
Zřizovací listiny
Název Dokument ke stažení​
Zřizovací listina školy   PDF
Zřizovací listina Školské rady   PDF