Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Dokumenty ke stažení
Název Aktualizováno Dokument ke stažení​
Zápisní lístek 26. 12. 2021 PDF
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 26. 12. 2021 PDF
Žádost o odklad školní docházky 26. 12. 2021 PDF
Potvrzení o zdravotní způsobilosti 26. 12. 2021 PDF
Žádost o uvolnění z vyučování 26. 12. 2021 PDF
Žádost o komisionální přezkoušení 26. 12. 2021 PDF
Žádost o přijetí (přestup) na ZŠ Mlád. 26. 12. 2021 PDF
Žádost o uvolnění z předmětu 26. 12. 2021 PDF
Žádost o uvolnění z TV 26. 12. 2021 PDF
Žádost zákonného zástupce o IVP 26. 12. 2021 PDF
Přihláška do školní družiny 20. 2. 2022 PDF
Žádost o vyřazení žáka ze školní družiny 09.01.2022 PDF
Kreditní bodovací systém 6. a 8. třída 26.04.2022 PDF
Kreditní bodovací systém 7. třída 26.04.2022 PDF
Kreditní bodovací systém 9. třída 26.04.2022 PDF
Školní řády
Název Dokument ke stažení​
Informace ke vstupu do budovy školy   PDF
Školní řád   PDF
Dodatek č. 1 ke školnímu řádu   PDF
Dodatek k řádu školní jídelny   PDF
Vnitřní řád ŠD   PDF
Vstup do školy od 1.1.2019 a Školní družina – režimová opatření.   PDF
Řád ŠJ   PDF
Řád šaten   PDF
Kreditní systém   PDF
Řád učebny NJ   PDF
Řád učebny AJ – bílá   PDF
Řád učebny PC   PDF
Řád učebny chemie a fyziky   PDF
Řád učebny přírodopisu   PDF
Řád školní zahrady   PDF
Řád školního hřiště   PDF
Řád tělocvičny   PDF
Řád dílen   PDF
Řád spisovny   PDF