Důležité upozornění !


Ministr školství Ing. Robert Plaga, Ph.D. informoval dnes v médiích, že od 10. 9. 2020 budou
ve škole roušky povinné všude mimo třídy.

Například rouška ANO:

  • Chodby
  • WC
  • Šatny

Rouška NE:

  • Třída
  • Odborná učebna
  • Tělocvična

Ve školní jídelně smí žák sundat roušku, pokud bude sedět u stolu a konzumovat jídlo, jinak NE.