INFORMACE PRO STRÁVNÍKY


Informace ke stravování

Po dobu mimořádných opatření nebudou strávníci automaticky přihlašováni ke stravování. Každý strávník si musí stravu objednat sám.


Pozor změna výdeje

10:40 – 11:20 Cizí strávníci pouze do jídlonosičů
11:30 – 13:30 Žáci 1. a 2. tříd prezenční výuka
13:40 – 14:00 Žáci distanční výuka
11:30 – 13:30 Zaměstnanci školy přítomni na pracovišti
10:40 – 11:20
13:40 – 14:00
Zaměstnanci školy distanční výuka

Svačiny se budou vydávat v jídelně dle harmonogramu:

9:30 – 9:40 I. skupina
9:45 – 10:00 II.skupina

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Stanislava Teichmannová

Vedoucí školní jídelny