INFORMACE PRO STRÁVNÍKY


Pozor změna výdeje

10:40 – 11:20 hod. Cizí strávníci – pouze do jídlonosičů
11:30 – 13:30 hod. Žáci 1. a 2. tříd – prezenční výuka
13:40 – 14:10 hod. Žáci- distanční výuka – pouze do jídlonosičů
10:40 -11:20 hod. 

13:40-14:10 hod.

Zaměstnanci škol na distanční výuce
11:30 – 13:30 hod. Zaměstnanci školy přítomni na pracovišti

 
Svačiny se budou vydávat v jídelně dle harmonogramu:

I. skupina 9:30 –  9:40 hod.
II.skupina 9:45  – 10:00 hod

 
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
 
Stanislava Teichmannová
Vedoucí školní jídelny