Informace pro žáky a rodiče k on-line výuce od 14.10.


Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků v základním vzdělávání na základní škole.
Výuka od 14. 10. do 23. 10. 2020
1. stupeň
Výuka probíhá kombinací online a offline. Třídní učitel osloví žáky třídy/ zákonné zástupce s informací, kdy budou probíhat online hodiny. Od 3. ročníku proběhne i online výuka jazyka anglického.
2. stupeň
Výuka probíhá kombinací online a offline. Online – žáci dostanou informaci o hodinách online výuky M, JČ, AJ a druhého cizího jazyka, Fy, CH. V předmětech D, Z, PŘ, OV, VZ zadají učitelé žákům úkoly k samostatnému zpracování.
Důležité
Pokud žák nemá možnost připojení k internetu, informuje třídního učitele a domluví si vyzvednutí pracovních listů ve vestibulu školy (19.- 23.10. mezi 8:00 -9:00 hodinou dopoledne).
Ošetřovné
V žádosti o dávku nebude potřeba potvrzení školy o tom, že je uzavřená – postačí čestné prohlášení. Nárok na ošetřovné mají nárok rodiče pečující o děti do 10 let.
Obědy
Všem strávníkům byly obědy odhlášeny. Pokud žák, který se účastní online výuky, chce stravu přihlásit, může tak učinit přes systém www.strava.cz (na 14.10. lze i telefonicky či mailem). Žák si vyzvedne jídlo do jídlonosiče v době od 13:30 do 14:00. Při vyzvedávání je žák povinen dodržovat všechna hygienická opatření (rouška, dezinfekce, rozestupy).
Školní družina
Školní družina je uzavřená.
Podzimní prázdniny
V době od 26. – 30. 10. 2020 (dny volna + podzimní prázdniny) je škola uzavřená a distanční výuka neprobíhá.

Prosíme všechny žáky i rodiče, aby sledovali webové stránky školy i Bakaláře kvůli případným změnám a těšíme se, až se vše vrátí do normálu 

vedení ZŠ Mládežnická