Jak jsme slavili Evropský den jazyků……..


Dne 27. září 2018 jsme na Základní škole Mládežnická slavili  Evropský den jazyků.

Smyslem dne je oslava jazykové rozmanitosti v Evropě, propagace studia cizích jazyků, podpora multikulturního porozumění a překonávání bariér mezi odlišnými kulturami.

Během tohoto projektového dne žáci nejenže poznali život jiných lidí v jiných  evropských krajích, ale učili se toleranci a porozumění lidem z odlišných jazykových a kulturních prostředí.

Akci předcházela pečlivá příprava, třídy si vylosovaly jednu z evropských zemí, kterou měly za úkol v den D zpracovat a prezentovat.

Žáci napříč všemi ročníky si společně se svými učiteli vyzdobili své třídy, zjišťovali zajímavosti o jednotlivých zemích, učili se pozdravy, vyráběli slovníky a vlajky, seznámili se s osobnostmi daných zemí, zpívali, připravovali jednoduché dobroty typické pro danou zemi, tančili, jezdili prstem po mapě, surfovali po internetu a netradiční školní den si skvěle užívali.

Letošní 17. projektový den k Evropskému dni jazyků je za námi a my se už teď těšíme na oslavu v příštím roce.  

Mgr. Lenka Kroutilíková