JANIČKA je mezi námi!


Saman Tuduwage

S potěšením oznamujeme, že naše škola je v tomto školním roce partnerem společnosti SCIO v projektu IANUA RESERATA (zkráceně JANIČKA).

Cílem projektu je zvýšení kvality jazykové a odborné výuky propojením metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning) a zvýšením jazykové vybavenosti u pedagogů základních škol. Souvisejícím cílem je zvýšení internacionalizace škol.

V období listopad 2014 – červenec 2015 se do života školy aktivně zapojí kvalifikovaný rodilý mluvčí z Velké Británie v pozici školního asistenta. Bude zapojen do výuky napříč všemi ročníky ve vybraných předmětech (Anglický jazyk, Výtvarná a tělesná výchova, Pracovní činnosti, Člověk a jeho svět, Zeměpis aj.).

Mgr. Dagmar Csatová