Konverzační soutěž v JA


Velké gratulace Michaelu Kaniovi (9. A), který reprezentoval naši školu v konverzační soutěži v anglickém jazyce, kategorie II. A. Skončil na krásném třetím místě. Také bychom chtěli poděkovat Klárce Konopkové (7. A), která se účastnila soutěže v kategorii I. A. Žáci museli nejprve zvládnout test, který prověřil l jejich poslechové dovednosti, gramatické znalosti a slovní zásobu a poté hovořili na různá témata se členy komise. Děkujeme, byli jste skvělí.

ImVMBvpk9pqpb6IWbI5TKbVI-CTXC22SeYCOfRtexFsWRX0TTi45P6c6KXwzRrWIjlJBlHg