Kotulova dřevěnka – 3. A


Sluníčko nás láká a ven a tak využíváme možnost se učit dějiny našeho města jinak než v lavicích.
V Kotulově dřevěnce jsme se ocitli jako v minulém století. Uvnitř jsme hádali k čemu jednotlivé předměty sloužily, obdivovali jsme, jak skromně kdysi lidé v Havířově žili.

V rozkvetlé zahrádce před domem jsme poznávali zemědělské plodiny, ve stodole starodávné nářadí, např. cep, řešeto.

V chlévě jsme hledali oj, otku a bidlo. Největší nadšení však získal viatrak.

Program nám organizátoři zpestřili malováním na obličej. Vyzkoušeli jsme si i dávné hry dětí jako házení polenem, přenést vajíčko kolem úlu a další.

Velmi jsme si návštěvu užili a mnoho nového poznali.
3. A Mgr. Ivona Ožanová