Kritéria k naplňování skupin žáků v době opatření MŠMT na období 25. 5. – 30. 6. 2020


Zajištění opatření MŠMT pro pobyt žáků ve škole na období 25. 5. – 30. 6. 2020 klade mnohem vyšší nároky na počet pedagogů na daný počet dětí. Z tohoto důvodu můžeme zajistit pobyt ve škole nejvýše pro 15 žáků za třídu prvního stupně. V případě, že zájem bude převyšovat možnosti školy, přednostně přijmeme děti zaměstnaných rodičů, kteří doloží svou nutnou účast na pracovišti.
Děkujeme za pochopení

Mgr. Iva Badurová
ředitelka školy