LEPORELO KIDS


povinna-publicita

Základní škola je příjemcem dotace z výzvy č. 56 (oblast podpory 1.1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání), registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2147. Škola realizuje projekt v období 1. 7. – 31. 12. 2015 s těmito klíčovými aktivitami:

a) čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

b) zahraniční jazykový kurz pro pedagogy

c) stínování pro pedagogy cizích jazyků.