Kurzy


Jazykové kurzy:

angličtiny,  němčiny

● pro začátečníky i pokročilé

● pro děti i dospělé

Cena:

  • žáci,  studenti od 3 000,- za celý školní rok
  • dospělí od 3 200,- za celý školní rok

(cena záleží na počtu účastníků ve skupině)

Platba na začátku školního roku na celý školní rok – do 20 . 9. 2018

– osobně nebo převodem na č. účtu 27-2888900237/0100
– variabilní symbol – 20182019
– zpráva pro příjemce – napsat PŘÍJMENÍ
Výuka probíhá – v prostorách školy – 1x týdně dvě vyučovací hodiny
– vyučuje se – pondělí – čtvrtek – v odpoledních hodinách (od 16:30)
– začátek pravidelné výuky – od 10. září 2018
Zápis do kurzů: mailem nebo telefonicky

Nabídkový leták

tel.: 723 988 642

mail: andrea.kovarova@zsmladeznicka.cz
www.zsmladeznicka.cz

 


JAZYKOVÉ KROUŽKY – angličtina pro žáky

Cena: 940,- Kč ( říjen – květen)
Hodina týdně po vyučování ( 25 lekcí )

Platba na začátku školního roku na celý školní rok – do 30. 9. 2018

  • osobně nebo převodem na č.účtu 27-2888900237/0100
  • variabilní symbol – 20182019
  • zpráva pro příjemce – napsat PŘÍJMENÍ + TŘÍDU

Zápis do kurzů: přihlášky budou žákům rozdány

INFORMACE

● tel. 723 988 642, mail: andrea.kovarova@zsmladeznicka.cz

 


Přípravu žáků 9. tříd k přijímacím zkouškám

jazyk český – matematika
Termín: říjen – duben
Cena: 940,- za jeden kurz
Výuka probíhá: v prostorách školy – 1x týdně jednu vyučovací hodinu

Přihlášky možno podat i telefonicky nebo elektronickou poštou

INFORMACE

tel.: 723 988 642
mail: andrea.kovarova@zsmladeznicka.cz
www.zsmladeznicka.cz

Bližší informace – 723 988 642
Nabídkový leták