Kurzy


Jazykové kurzy:

angličtiny,  němčiny

● pro začátečníky i pokročilé

● pro děti i dospělé

Cena:

  • žáci,  studenti od 2 500,- za celý školní rok
  • dospělí od 2 800,- za celý školní rok

(cena záleží na počtu účastníků ve skupině)

Platba na začátku školního roku na celý školní rok – do 20 . 9. 2017

– osobně nebo převodem na č. účtu 27-2888900237/0100
– variabilní symbol – 20172018
– zpráva pro příjemce – napsat PŘÍJMENÍ
Výuka probíhá – v prostorách školy – 1x týdně dvě vyučovací hodiny
– vyučuje se – pondělí – čtvrtek – v odpoledních hodinách (od 16:30)
– začátek pravidelné výuky – od 11. září 2017
Zápis do kurzů: ZŠ Mládežnická, Havířov – Podlesí

5.  září 2017 v 15 – 17 hod. – vestibul školy, lze se domluvit i mailem nebo telefonicky

Nabídkový leták
Přihláška

tel.: 723 988 642

mail: andrea.kovarova@zsmladeznicka.cz
www.zsmladeznicka.cz

 


Přípravu žáků 9. tříd k přijímacím zkouškám

jazyk český – matematika
Termín: říjen – duben
Cena: 850,- za jeden kurz
Výuka probíhá: v prostorách školy – 1x týdně jednu vyučovací hodinu

Přihlášky možno podat i telefonicky nebo elektronickou poštou

INFORMACE

tel.: 723 988 642
mail: andrea.kovarova@zsmladeznicka.cz
www.zsmladeznicka.cz

Bližší informace – 723 988 642
Nabídkový leták
Přihláška