MLÁDEŽKA SE VZDĚLÁVÁ


Dne 1. 2. 2017 zahájila naše škola projekt  pod názvem MLÁDEŽKA SE VZDĚLÁVÁ, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003933, financovaného z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z grantu Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.