MODERNIZOVANÉ CIZÍ JAZYKY


Základní škola je příjemcem dotace z výzvy č. 57 (oblast podpory 1.1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání), registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.1083. Škola realizuje projekt v období 1. 9. – 31. 12. 2015 s těmito klíčovými aktivitami:
a) vzdělávání žáků 7. – 9. ročníku systémem „blended learning“ v anglickém jazyce
b) vzdělávání pedagogů systémem „blended learning“ v anglickém jazyce

Více zde