Naše město Havířov


Nase mesto1

„Naše město Havířov“ je soutěž tříčlenných týmů pořádaná pro žáky druhého stupně havířovských základních škol. Její účastníci plní na několika stanovištích úkoly týkající se historie i současnosti města. Musí prokázat znalosti z dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy i přírodopisu, ale také poznávat osobnosti spojené s Havířovem. Letošní ročník byl tematicky zaměřen více i na sport, místopis a přírodovědné zajímavosti města.

Naši školu reprezentovali žáci  8. A ve složení  – Daniel Golich, Jan Ožana, Václav Tržický a obsadili 2. místo.

Nase mesto2