NAŠI DEVÁŤÁCI JSOU ZPÁTKY VE ŠKOLE


Po dvou měsících  mohlo zasednout zpátky do lavic  36 žáků devátého ročníku. Po rozdělení do tří skupin  žáci začali s přípravou na přijímací zkoušky. Přípravné bloky se konají  v pondělky, čtvrtky a pátky. V těchto dnech žáky čeká vždy 90 minut jazyka českého a 90 minut matematiky. V přestávkách mezi předměty se třídami rozhléhá běžný školní ruch a klábosení, což naše škola už dva měsíce nezažila. Přípravu k přijímacím zkouškám z matematiky vedou Mgr.Iva Badurová, Mgr. Karla Kněžíková a Mgr. Edita Šťávová. O jazyk český se postaraly Mgr. Dagmar Csatová a Mgr. Markéta Kohutková. Přejeme žákům i učitelům pohodovou přípravu na přijímací zkoušky, budoucím studentům pak hodně štěstí a sil 8. 6. 2020, kdy se přijímací zkoušky na střední školy konají.