Nový kroužek


V naší školní družině přibyl nový kroužek, ve kterém si děti hrají na různé hudební nástroje.