Očekávaná změna pro rodiče žáků 1. a 2. tříd


Vážení rodiče, 

od 18. 11. 2020 začíná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníků s podmínkou, že budou dodržena nařízená hygienická opatření. Žáci těchto ročníků se budou od středy učit ve škole dle svého rozvrhu. Vstupovat do školy budou žáci pouze se svojí třídou ve stanoveném čase. Po ukončení vyučování bude navazovat školní družina, a to nejdéle do 16 hodin. Své dítě si vyzvedávejte u vchodu do jídelny nebo u vchodu od hřiště dle oddělení. Po celou dobu výuky musí mít žáci roušky, proto doporučujeme přibalit do aktovky alespoň jednu (nejlépe dvě) náhradní. V provozu je také jídelna školy, žáci budou chodit na obědy po třídách s paní vychovatelkou v rámci družiny. Kromě obědů mohou žáci odebírat také svačinky. Dále platí stejně jako v době před uzavřením škol, pokud bude žák vykazovat známky infekčního onemocnění, je zákonný zástupce povinen si jej neprodleně vyzvednout. Prosíme rodiče o dodržování stanovených časů a dalších opatření, abychom předešli možným nástrahám, které na nás současná doba neustále chystá.  

Vstupy do školy: 

7:40     1. A 

7:50     1. B 

8:00     2. A 

8:10     2. B 

8:20     2. C