Oznámení


Dne 27. 4. 2018 je z organizačních důvodů (celodenní vzdělávání pedagogických pracovníků školy v rámci projektu MŠMT) vyhlášeno ředitelské volno.  Obědy jsou na tento den žákům automaticky odhlášeny.

Případný zájem o  školní družinu je potřeba nahlásit do 23. 4.  vedoucí ŠD, která podá doplňující informace.