Pasování prvňáčků na čtenáře


Ve středu 18. 5.  se žáci 1. A,B a C vydali do městské knihovny, aby složili slavnostní slib a byli pasováni mezi čtenáře. Ve slibu slíbili, že budou každý den číst, starat se o knížky i chránit je před zvířátky a malými dětmi.
Odměnou byla nejen pohádka O rytíři R,  ale i roční průkazka do knihovny zdarma.
A my přejeme všem prvňáčkům, ať je  čtení baví a také spoustu přečtených knížek.
učitelé 1.  tříd