PITVA KNIHY


 
Dnešní den začal návštěvou knihovny v Havířově – Suché. S naší třídou jsme šli pitvat knihu. Nikdy jsme o tom neslyšeli, tak jsme byli zvědaví,  co to bude. Paní knihovnice nám řekla spoustu zajímavých věcí, vysvětlila nám např. co je tiráž, hřbet knihy, přebal knihy….. Také nám vysvětlila postup pitvy knihy. Po těchto informacích jsme začali pitvat knihu my sami. Paní knihovnice nám dala oblečení, abychom vypadali jako doktoři na operačním sále. Dostali jsme i roušky a začali jsme operovat knihu. Měli jsme za úkol zjistit,  jaké má kniha vady, kdo ji ilustroval, kdo je autor, nakladatelství a spoustu dalších věcí. Byl to super zážitek, moc jsme si návštěvu knihovny užili a také se něco nového naučili.
 
žákyně 5. B