Pozdrav z Jeseníků – den první


2

Šťastně jsme dojeli na místo,ubytovali se a po výborném obědě (a malém odpočinku) vyrazili ven hrát hry.

1