Přijímací řízení na střední školy


Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím jednotných přijímacích zkoušek.

Informace jsou určeny uchazečům, kteří budou podávat přihlášky na střední školy zapojené do pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů.

Informace jsou rozděleny do 3 dokumentů podle cílové skupiny uchazečů:

 

Osmiletá gymnázia PDF
Šestiletá gymnázia PDF
Čtyřleté obory včetně gymnázií PDF
Seznam přihlášených středních škol k pilotnímu ověřování v MSK. xls

Po úspěšném přijímacím řízení je nutné odevzdat na střední školu zápisový lístek, který vydává základní škola zákoným zástupcům žáka. Zápisový lístek si můžete vyzvednout u výchovného poradce pro volbu povolání Mgr. Přemysla Haroka  email: harok@email.cz

Dopis pro ředitele NIDV PDF
Přihláška na SŠ – denní studium xlsx
Přihláška na SŠ přijímací-řízení 2015 PDF
Přihláška na SŠ přijímací-řízení 2015 – vzor PDF