Projekt Edison


2

Zapojení naší školy do projektu EDISON – letos již podruhé

Projekt EDISON (education, drive, internationality, students, opportunity, network) funguje pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Cílem tohoto projektu je především podpora mezikulturního vzdělávání na středních a základních školách.

A jak tento projekt probíhal ?

Z šesti zemí světa ( Brazílie, Čína, Taiwan, Indonésie, Chorvatska a Chile ) přijelo na naší školu šest zahraničních vysokoškolských studentů. Každý z nich přiblížil žákům zemi, ze které pochází, její sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci. Žáci měli možnost porovnat situaci mezi pěti zeměmi a Českou republikou. Všechny aktivity probíhaly v anglickém jazyce. Projekt trval jeden týden v období od 9.2. do 13.2.2015. Jeho hlavním přínosem bylo rozšíření všeobecného přehledu žáků a uvědomění si rozdílů mezi národnostmi a kulturami.

Prezentace – Edison 2015

Pro spuštění klikni do obrázku

Projekt Edison – televize Polar