ProjektyZapojení školy do rozvojových programů a projektů:

 • Udržitelnost projektu MmH 1.1 E-GROW a 1.2 Stejná šance
  (ukončení projektu 2012)
 • Udržitelnost projektu Pedagog a tablety ve výuce
  (ukončení projektu 31.7.2015)
 • WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. – zařazení do projektu obědy pro děti
  (dar na obědové služby pro 2 žáky školy v daném školním roce)

 


Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů:

 • Udržitelnost projektu Šablony „EU – Peníze školám“ Jazyky – brána do světa (ukončení projektu 31. 8. 2013)
 • LEPORELO KIDS – výzva č. 56 (MŠMT) – podpora rozvoje čtenářských dovedností žáků, metodické kurzy pro učitele cizích jazyků, stínování pro učitele cizích jazyků
  (ukončení projektu 31. 12. 2015)
 • MODERNIZOVANÉ CIZÍ JAZYKY – výzva č. 57 (MŠMT) – individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností pedagogů a žáků s využitím výukového programu DynEd
  (ukončení projektu 31.12 .2015)

Místní akční plán rozvoje vzdělávání  v ORP Havířov

 


mladezka-se-vzdelava

 

Dne 1. 2. 2017 zahájila naše škola projekt  pod názvem MLÁDEŽKA SE VZDĚLÁVÁ, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003933, financovaného z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z grantu Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.


 

Naše škola je aktivním uživatelem platformy E-Twinning.

 

undefined

 

 

 


 

Šablony