Erasmus +


Přehled mobilit

Klíčová aktivita: stínování (jobshadowing)
Přijímací instituce: St.Peter´s International School (Palmela, Portugalsko)
Termín: 6. 5. 2019 – 10. 5. 2019
Pedagog: Mgr. Dagmar Csatová
 

 


 
Erasmus+ 2019
 


 
Print

Naše škola zahajuje realizaci projektu v rámci programu Erasmus +  pod názvem  Languages-Gateway to the World. Projekt je registrován pod číslem 2017-1-CZ01-KA101-034909. 

Cílem projektu je zvýšit kompetence vybraných pedagogických pracovníků k zavádění nových metod a postupů, zejména metody CLIL, zvýšení jazykových kompetencí pedagogů cizích jazyků a začlenění nových trendů v jazykovém vzdělávání. Vyučující  se zúčastní tzv. stínování v zahraniční škole a metodických kurzů. Seznámení se se vzděláváním v odlišném sociokulturním prostředí přispěje k navýšení kompetencí k práci s žáky cizinci nebo žáky pocházející z jiného prostředí. Škola plánuje rozšíření výuky se zapojením metody CLIL na 1.stupni.
Projekt je schválen na  období 1.9.2017 -31.12.2018 a je realizován za finanční podpory programu Erasmus + Evropské unie.
Mgr. Dagmar Csatová, Mgr. Jindřiška Jurčková – koordinátorky projektu

 


Klíčová aktivita 1: Mobilita pedagogických pracovníků
(Job shadowing – stínování)
ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO V – CUMIANA
Itálie
Pobyt byl zacílen na monitoring využití metody CLIL a implementace ICT do vyučovacího procesu na základní škole.
Aktivita proběhla v termínu 19. – 23. 2. 2018
Pedagog: Mgr. Dagmar Csatová


Zpráva z aktivity JOBSHADOWING:
Pedagog: Mgr. Ivona Ožanová
Přijímací země: Portugalsko
termín výjezdu: 14. 5. – 18. 5. 2018

Zpráva účastníka – Mgr. Ivona Ožanová 

Zpráva o mobilitě – Lenka Kroutilíková

Zprávu si můžete přečíst zde


  

Zpráva o mobilitě – Irma Strýčková

Zprávu si můžete přečíst zde


 

Zpráva o mobilitě – Kateřina Zechová

Zprávu si můžete přečíst zde

 

Výukový materiál – Kateřina Zechová
 


Prezentace projektu na konferenci na MŠMT

prezentace
 

 

 

 


JAZYKOVO-METODICKÝ KURZ

Země: Německo

Termín: 29.7.- 11.8. 2018

Jazyková škola: Goethe-Institut Berlín

Pedagog: Mgr. Gabriela Plachtová

 Zprávu účastníka si můžete přečíst zde

 
METODICKÝ KURZ

Země: Velká Británie – Norwich

Termín: 13. – 24. 8. 2018

Jazyková škola: Nile

Pedagog: Mgr. Jindřiška Jurčková

Zprávu si můžete přečíst zde