Erasmus +


Print

Naše škola zahajuje realizaci projektu v rámci programu Erasmus +  pod názvem  Languages-Gateway to the World. Projekt je registrován pod číslem 2017-1-CZ01-KA101-034909. 

Cílem projektu je zvýšit kompetence vybraných pedagogických pracovníků k zavádění nových metod a postupů, zejména metody CLIL, zvýšení jazykových kompetencí pedagogů cizích jazyků a začlenění nových trendů v jazykovém vzdělávání. Vyučující  se zúčastní tzv. stínování v zahraniční škole a metodických kurzů. Seznámení se se vzděláváním v odlišném sociokulturním prostředí přispěje k navýšení kompetencí k práci s žáky cizinci nebo žáky pocházející z jiného prostředí. Škola plánuje rozšíření výuky se zapojením metody CLIL na 1.stupni.
Projekt je schválen na  období 1.9.2017 -31.12.2018 a je realizován za finanční podpory programu Erasmus + Evropské unie.
Mgr. Dagmar Csatová, Mgr. Jindřiška Jurčková – koordinátorky projektu
 

 Klíčová aktivita 1: Mobilita pedagogických pracovníků
(Job shadowing – stínování)
ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO V – CUMIANA
Itálie
Pobyt byl zacílen na monitoring využití metody CLIL a implementace ICT do vyučovacího procesu na základní škole.
Aktivita proběhla v termínu 19. – 23. 2. 2018
Pedagog: Mgr. Dagmar Csatová


Zpráva z aktivity JOBSHADOWING:
Pedagog: Mgr. Ivona Ožanová
Přijímací země: Portugalsko
termín výjezdu: 14. 5. – 18. 5. 2018

Zpráva účastníka – Mgr. Ivona Ožanová


 


 

Zpráva o mobilitě – Lenka Kroutilíková

Zprávu si můžete přečíst zde


 

Zpráva o mobilitě – Irma Strýčková

Zprávu si můžete přečíst zde

 

Zpráva o mobilitě – Kateřina Zechová

Zprávu si můžete přečíst zde

 


 

Prezentace projektu na konferenci na MŠMT

prezentace

 

 

 

 

 


JAZYKOVO-METODICKÝ KURZ

Země: Německo

Termín: 29.7.- 11.8. 2018

Jazyková škola: Goethe-Institut Berlín

Pedagog: Mgr. Gabriela Plachtová

 

Zprávu účastníka si můžete přečíst zde

 


METODICKÝ KURZ

Země: Velká Británie – Norwich

Termín: 13. – 24. 8. 2018

Jazyková škola: Nile

Pedagog: Mgr. Jindřiška Jurčková

Zprávu si můžete přečíst zde