eTwinning


 


 

04. 09. 2018

The language of music-one language/Muzikos kalba – viena kalba

Celoroční projekt zaměřený na rozvoj posluchačských dovedností, vyjádření zážitků z hudby. Prvňáčci spolupracovali se školou v Litvě. Součástí projektu byla videokonference, vytvoření vlastní písně a nahrávka, vytvoření videoanimace k hudbě litevského autora.

youtu.be/88lcq2XhYOE

Photos

www.thinglink.com

 


 
31. 08. 2017
We are creative writers!
Celoroční projekt zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti. Žáci partnerských zemí společné napsali vlastní příběh, ten ilustrovali a vytvořili ebook.

youtu.be/hSJaDJaEc0Q
issuu.com/miss_jolana/docs/the_story__of__lili_and_tonton
tonton-a-lilly.webnode.cz/o-nas/


 

02. 10. 2015

POSTCARDS FROM AROUND EUROPE

Cílem projektu bylo rozvoj orientace na mapě Evropy a zvýšit povědomí žáků o odlišnostech jednotlivých evropských jazyků.

Žáci čtvrtých tříd z evropských zemí si vyměnili pohledy z míst původu, sdělení v angličtině i originálním jazyce. Poté v partnerských zemích vytvořili mapu Evropy míst původu a krátkých sdělením v původním jazyce.

 


 

26. 09. 2015

Penpals from all over the world

Projekt zaměřený na rozvoj komunikace v cizím jazyce a poznání reálií cizí země. Žáci třetí třídy si popisovali, vyměňovali přáníčka, vytvářeli společnou knihu s polskými partnery v angličtině.

Photos

 


 

14. 02. 2014
The spring is coming! Let’s send Easter/spring cards!

Krátkodobý měsíční projekt všech druhých a prvních tříd. Žáci vytvořili přání a prezentaci o velikonočních svátcích, své informace si vyměnili s partnerskými zeměmi a vytvořili nástěnku.

Photos-1
Photos-2

 

 


 

10. 05. 2014

Nature

Projekt druháčků s norskou mateřskou školou zaměřený na porovnání přírody v Česku a Norsku. Žáci vytvářeli plakáty zvířat a rostlin charakteristických pro danou zemi. Proběhla i videokonference.
youtu.be/msNMCEAS2Rk


 


 

28. 12. 2014
Hrajeme si s eTwinningem
Projekt k oslavě desetiletého výročí etwinning. Žáci diskutovali o bezpečnosti internetu, pracovali v týmu, komunikovali online.
www.thinglink.com
docs.google.com/presentation

 


 

06. 02. 2014

Correspondnace scolaire

Celoroční projekt druháčků s prvňáčky francouzské školy v Saint Saturninu zaměřený na komunikace ve francouzštině. Žáci se společně učili francouzské písničky, dopisovali si, hráli poznávací hry. Společně vytvořili českofrancouzský slovníček 

Presentation

Voicethread.com/myvoice/thread

Voicethread.com/share

 


 

03. 02. 2014

Communicating through letters

Cílem projektu  bylo rozvoj komunikačních a jazykových kompetencí žáků v angličtině.

Žáci prvního stupně psali v angličtině individuální dopisy žákům ze Španělska, Řecka, Chorvatska, Itálie. Celoročně žáci odpovídali a kladli dotazy v dopisech na téma moje město, záliby, rodina.

Žáci druhého stupně jednou týdně využívali chatroom s polskými partnery v tématech anglický vtip, anglická online hra, příběh aj.