Putování se Stromovousem


Putování se Stromovousem

Naše škola si již opakovaně připomíná 25.  říjen jako Den stromů. Tentokrát jej spolu s žáky 1. tříd přišly oslavit i děti z mateřských škol.  Dříve,  než uvedl Stromovous děti do kouzelného lesa,  připomněl jim,  že stromy poskytují úkryt i hnízdiště různým živočichům.  Lesní skřítci pak učili děti poznávat stromy podle listů,  kůry a plodu.  Děti plnily s velkým nasazením úkoly,  které jim skřítci přichystali.  Sbíraly žaludy, trefovaly smrkovou šiškou cíl,  pomohly najít myšce cestu v bludišti kořenů apod.  Také ochutnaly voňavý lipový čaj.
Cílem tohoto projektu bylo především posílit vztah dětí ke stromům a přírodě vůbec a rozšířit jejich informovanost.
Velký dík patří především Bystroňové M.,  Přikrylové L,  Muchovi I., Svobodovi M.,  Richterové J.,  Sčigelové A.,  Grygarové N. a Beránkové E. za pomoc při organizaci.
Iveta Bednarzová
Koordinátor EVVO