Redaktorský kroužek – 1. schůzka


Přihláška do redaktorského kroužku zde

První schůzka se bude konat v úterý 15. září 2015 od 14:00 do 14:30. Další pravidelné docházení se domluví až se zájemci, podle jejich časových možností.
Možné termíny: úterý (14:00 – 15:00), středa (13:30 – 14:30), čtvrtek (13:30 – 14:30)
Dle potřeby kroužku mohou být i výjimečná sezení (tyto situace nastávají minimálně).
Základní informace:
– vedení kroužku a grafická úprava časopisu: p. uč. Veronika Beňová
– konečná jazyková korektura: p. uč. Dagmar Volfová
– během roku se tvoří školní časopis, který je dodáván do všech tříd
– snažíme se vytvořit 3 – 4 čísla za školní rok (počet je závislý na možnostech týmu, tj. věku, snaze, píli)
– novináři dostávají úkoly, které si sami vybírají nebo jim jsou přiděleny podle aktuální potřeby
– novináři by na složitějších a časově náročnějších úkolech měli pracovat nejen v kroužku, ale i doma
– při tvořivé práci vznikají fotografie (fotomontáže), které je možné po domluvě získat na památku
– pravidelnou odměnou pro aktivního novináře je časopis, který si může odnést domů
– na konci roku je také udělena malá mimořádná odměna za celoroční přínos škole