Ruličkování


rulickovani_1

V pondělí 10. listopadu vyvrcholila celoříjnová akce družinových dětí ve sběru papírových ruliček jako odpadu, který jsme se rozhodli ještě před vyhozením do kontejneru zužitkovat.
Každé oddělení se snažilo za uplynulé období nasbírat co nejvíce ruliček (nejen od toaletního papíru :) , aby dosáhlo na první místo v soutěži.
Ruličky jsme barvili veselými podzimními barvami a navlékali na šňůrky. Vznikly nám neuvěřitelně dlouzí barevní hadi, kteří při vyhlašování vítězů zaplnili celou naši velkou tělocvičnu.
Hadi se pečlivě přeměřovali, abychom nakonec zjistili, že soutěž byla opravdu velice vyrovnaná.
Ale přeci jenom mohlo zvítězit pouze jedno jediné oddělení, s tím jsme se museli smířit :) .
Vítězný podzimní had měřil 40 metrů!!! Což je obdivuhodné :) .
A komu ten dlouhatánský had patřil? Vítězem se stalo druhé oddělení paní vychovatelky Jany Kaňové a my jí i všem jejím dětem upřímně blahopřejeme :) !