Sběr plastových víček


Před pár lety naši školu navštívila velmi zajímavá návštěva – pan Holba se svojí vodící fenkou Amynkou. Jistě si každý, kdo se zúčastnil besedy s tímto milým pánem a jeho věrnou společnicí, vzpomene, kolik zajímavých informací jsme se dozvěděli.
Pan Holba je zaměstnancem Charity sv. Alexandra. Ta sdružuje chráněné dílny (stolařskou, textilní, keramickou, kožedělnou, dílnu kooperace a dílnu separace odpadů), sociální služby (Chráněné bydlení a Poradnu sv. Alexandra) a sociální aktivitu (Target – Podporované zaměstnávání).
Pan Holba se během své návštěvy zmínil, že je možnost sběru plastových víček, které pak Charita sv. Alexandra sváží a dále je nechává zpracovávat. Nasbíraná víčka se odváží do dalších organizací, které dále víčka třídí a mechanicky zpracují. Následně se z PET vloček vyrábí nejvíce střižové vlákno a jiné materiály. Dále pak předměty jako zahradní nábytek, protihlukové stěny, lavičky, zatravňovací pásy, plotovky apod.
Naše škola samozřejmě neváhala a do sběru PET víček se zapojila. Sběr byl velice zdařilý. V pytlích byla víčka naložena žáky školy a zaměstnanci charity do dodávky, odvezena a následně zvážena. Celková hmotnost nasbíraných víček činí 84 kg, což je opravdu obdivuhodné.
Finanční odměnou za nasbíraná víčka byla podpořena chráněná textilní dílna Charity sv. Alexandra.
Všem, kteří se do sbírání víček zapojili, moc děkujeme.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ Mládežnická